BdB VISIE

Laat het Levende Woord je hart weer raken

Visiedocument

Ons verlangen We willen de Bijbel zichtbaar en tastbaar maken. We verlangen ernaar dat Gods woord leeft in de harten en levens van mensen.

Waarom? “In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” ­(Johannes 1:5) “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’ (Jezus in Mattheüs 4:4)

De Bijbel bevat woorden van God. Gods woorden in de Bijbel brengen mensen leven en verlichting.

Wanneer we die woorden tot ons nemen als het brood dat leven geeft en die woorden uitspreken, dan kan de duisternis ons niet in zijn macht krijgen. Gods woorden in de Bijbel zijn dus van levensbelang! God leeft en Hij geeft leven.

God gaf ons Zijn Woord en Zijn Geest zodat we een relatie met hem kunnen hebben. In een relatie laat je de Ander toe in je hart. Wat we ten diepste verlangen is een levend contact met onze Maker (Ef.3:16-19).

Mensen nemen Gods woorden in de Bijbel met name tot zich door deze te lezen. Gods woorden raken soms niet meer en verliezen hun kracht waardoor ook Gods woord zijn kracht verliest in ons dagelijks leven (Jakobus 1:22-24).

Wanneer mensen de Bijbel op verschillende manieren tot zich nemen baant dit een weg naar het hart.

Het is belangrijk dat we Gods woorden niet alleen lezen, maar ons ook eigen maken, zodat we zijn woord ook in praktijk brengen in ons dagelijks leven. Daar hebben we God en elkaar voor nodig. We willen God niet alleen in woorden maar met ons hele lichaam ontmoeten.

Hoe ‘ervaar’ je nou God in je hart?

Hoe doorleef je nou dat wat je zo goed ‘weet’?

  1. In contact met je eigen hart

Als we het tot ons laten doordringen dan kunnen we het niet ontkennen; het leven met God is een hart-zaak. Wanneer we God willen ontmoeten en tot ons hart willen laten spreken, dan zullen we ook zelf in contact moeten komen met ons eigen hart, iedereen op zijn of haar eigen manier.

  1. Met al je zintuigen

We geloven dat God een creatieve God is. Hij heeft ons gemaakt met al onze zintuigen en talenten. Hij is de God van het verstand, hart, ziel EN lichaam. God is in álles… in álles (Handelingen 17:28a). Dat betekent dat God kan spreken dóór álles. Hij kan en wil tot onze verbeelding spreken en zo in ons zijn en werken met zijn Geest. Gods Woord komt tot leven en dichtbij je hart wanneer al je zintuigen op verschillende manieren worden aangesproken.

Concreet

  1. Belevingsevents

De werkgroep “Beleef de Bijbel” organiseert belevingsevents waarin steeds opnieuw een ander gedeelte uit de Bijbel doorleeft wordt, waarbij hart, ziel, lichaam en geest worden aangesproken. Zo stap je lijfelijk het ‘levende’ Woord in.

  1. Creatieve belevingsvormen

We bieden diverse creatieve vormen aan die alle zintuigen aanspreken. Uit deze vormen kunnen mensen kiezen; muziek, kunst, dans en drama, of massage, een maaltijd, een gebedswandeling of een opdracht. Aanbidding, gebed en onderwijs zijn vast onderdeel van een belevingsevent.

Doelgroep

In eerste instantie richten we ons op volwassenen en kunnen tieners mee draaien wanneer hun ouders dit graag met hen willen meemaken.

In de toekomst zouden we graag hele gezinnen verwelkomen omdat we geloven dat God door alle generaties heen werkt en dat er kracht uit gaat van het Woord samen beleven, ook als gezin.

 

Laat het Levende Woord je hart weer raken!